Close

Ăn súp lơ mỗi tuần 1 lần, nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt xâm lấn giảm 52%

Súp lơ xanh
Chuối Laba Đà Lạt

Chuối Laba Đà Lạt

 Chuối vuonrau để tự nhiên, chuối không ủ chín bằng đá đèn(gió đá) mà để tự nhiên nên lâu chín và cuống bị héo. Nếu ủ bằng đá đèn thì sẽ mau chín và cuống sẽ tươi. 

Eng Ja RS